Saltar a continguts

Associació catalana de dislèxia i altres dificultats específiques de la Segarra

Navegació

Menú principal

Notícies

Notícies

Presentació dels Protocols de Detecció i Actuació en la Dislèxia. Àmbit Educatiu

 

Divendres, 16 de desembre, la Vocalia de l'Associació Catalana de la Dislèxia i altres trastorns específics, de la Segarra, va ser convidada a la presentació dels protocols de la Dislèxia a la seu dels Serveis Educatius a Cervera.
A aquesta presentació, hi van assistir les direccions dels centres educatius de Cervera ( les tres escoles, els dos instituts i l'escola
d'adults) i el director de l'escola de Sant Guim de Freixenet, a més del cap dels serveis educatius, sr. Xavier Ribera, tres membres de la Vocalia i el sr. Nicolau Galdeano, inspector de la zona, que va ser qui va introduir la sessió.
La presentació va anar a càrrec de la directora de l'Equip Psicopedagògic
de la Segarra, sra. Ramona Aubets, que va passar als assistents el Power Point penjat a la pàgina del Gencat per la consellera d'Ensenyament, sra. Irene Rigau.
La reunió, va ser molt distesa per voluntat del sr. Galdeano, que va animar tant als representants dels centres, com a les de la Vocalia a anar intervenint.
Així doncs, es va convertir en un canvi d'impressions d'uns i d'altres,
manifestació de dubtes .......
Durant la reunió, es va posar de manifest que no tots els professionals de l'ensenyament saben què són les dificultats d'aprenentatge amb les que es troben dins de les seves aules, com detectar-les i com enfrontar-s'hi. I
no és pas per falta d'interès, sinó perquè sovint les coses avancen a ritmes
diferents. Per això, la importància que aquests protocols, elaborats pel
col·legi de logopedes, tan ben pautats, arribin a tots el implicats en el procés de l'ensenyament.
Per això, es va acordar crear  la figura d'un referent a cada centre educatiu, que serà qui gestioni tant els dubtes que puguin sorgir en el sí del claustre de professors, com les peticions cap a l'EAP (on també hi
haurà un sol referent). Aquesta unificació, portarà doncs, associada, una unificació dels criteris a seguir quan es treballi en nens amb dislèxia, sense oblidar les altres dificultats d’aprenentatge, relacionades, o no,
amb la dislèxia.
Durant tota la sessió, el sr. Galdeano va deixar palès que les famílies, i també les associacions com la nostra, no hi som per fiscalitzar  la feina dels professionals de l'ensenyament, sinó per treballar plegats, amb la voluntat de fer que els infants i els adolescents, tinguin el mateix recolzament a casa i a l'aula, ja que sovint les famílies tenen molta informació i saben com tractar cada cas, ja que cada nen és diferent.
Des de la Vocalia, creada fa només 7 mesos (es va presentar en societat el 19 de maig de 2011), valorem molt positivament que s'hagi posat en marxa aquest projecte, al temps que animem a d'altres delegacions territorials
d'Ensenyament a portar-ho endavant, igual que s'està fent a la Segarra.
Només ens queda, agrair sincerament al sr. Nicolau Galdeano, que hagi estat el primer de les terres de Ponent en posar sobre la taula el tema dels alumnes amb dificultats d'aprenentatge, començant per la Dislèxia,
però sense oblidar els TDA/H, Discalcúlia, TANV, TGD....., i que ho hagi fet amb la sensibilitat i el bon criteri que va demostrar, cohesionant famílies i professionals del món de l'ensenyament.
*Si detectem, diagnostiquem i adaptem els currículums més aviat,
aconseguirem una escolarització feliç per als nostres infants.*